Zemní práce vč. inženýrských sítí

Zemní práce

Zemní práce zahrnují všechny výkopové, srovnávací a zásypové práce, které se provádějí od zahájení stavby až do jejího úplného ukončení. Patří sem například:

• Přípravné zemní práce: Ty zahrnují odvoz zeminy a výkopy stavební jámy k základové spáře.
• Hlavní zemní práce: Sem spadá hloubení stavební jámy nebo šachty a další výkopy.
• Dokončovací zemní práce: Po dokončení stavby se provádí úprava stavby zásypovými a srovnávacími pracemi, následovanými terénními úpravami.

Inženýrské sítě

Výkopy pro inženýrské sítě se dělají až ve chvíli, kdy jsou vybagrovány základové pásy. Až poté jsou vytvořeny postupy, kterými může vést vodovod, plynovod nebo např. kanalizace.