Údržbové práce a zpevnění plochy

Údržbové práce a zpevnění ploch jsou důležité pro udržení kvality a funkčnosti pozemku. Při řešení této problematiky je třeba zohlednit několik faktorů.

Zpevněná plocha obvykle zahrnuje část pozemku, která byla upravena nebo zakryta materiály, které zabraňují propustnosti vody, jako jsou beton, asfalt, dlažba nebo jiné podobné materiály. Tato plocha je navržena tak, aby minimalizovala erozi půdy, umožňovala efektivní odtok dešťové vody a plnila další účely spojené s urbanistickým plánováním a stavebním právem.